Tjänster

Tjänster

Vi utför bland annat

• Akut service
• Planerad service
• Maskinflyttningar
• Försäljning
• Uthyrning


- Akut service / Planerad service
Vi utför reparationer och service av alla städmaskiner, även dammsugare, oavsett fabrikat på plats eller i vår verkstad. Vi har ett brett sortiment av reservdelar.

- Maskinflyttningar
Vi utför transport av städmaskiner enligt era önskemål.

- Försäljning
Vi har ett stort utbud av begagnade städmaskiner till försäljning med garanti. Vi har även ett stort utbud av reservdelar till försäljning.

- Uthyrning
Uthyrning av begagnade maskiner kan erbjudas och transport kan ordnas enligt överenskommelse.

Personuppgifter

Enligt lag måste vi be er samtycka till att vi behandlar uppgifter om er. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när ni besöker vår webbutik kommer att behandlas av Renfix AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot er, uppmärksamma er på erbjudanden inom erbjudanden inom era egna intresseområden samt övrigt marknadsföringssyfte. Renfix AB kommer aldrig att låta en tredje part använda era personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Ni har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har ni rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.

Information om behandling av dina personuppgifter Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförodningen i kraft. Denna är ett gemensamt regelverk för samtliga medlemsländer inom EU. För oss är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Läs gärna mer i vår Integritetspolicy genom att klicka här